Historia

bg-about.jpg

Historien om Workify® tar sin början under en Innovationsdag på Hiab i Hudiksvall i januari 2017. Syftet med dagen var att samla kunder och anställda för att ta fram 100 idéer på temat digitalisering. En av frågorna vi ställde under dagen var "Hur kan vi använda digitalisering för att förbättra vår eller våra kunders affärsmodell?" Ett av svaren ledde fram till den lösning vi idag kallar Workify®.

 

Problemet - Manuellt och ineffektivt arbete med dålig kontroll

En av de deltagande kunderna, en ägare/transportledare på ett åkeri, beskrev problemet med att hela processen - från att ta emot kundorder, dela ut information till förarna och samla in data till faktureringen idag sköttes med papper och penna. Det vill säga; processen var manuell, ineffektiv och tidsödande. Dessutom saknades överblick och kontroll över alla de åtaganden man hade mot beställaren. Hiab misstänkte att det fanns fler kunder som delade samma problematik.

Vi intervjuade ett antal kunder och förstod snart att flera (de allra flesta vi talade med) upplevde samma problematik. Man tog emot beställningar från kunder via telefon eller SMS, noterade orderdata som adresser, littera, kontaktpersoner med mera i ett block - eller på pappmuggar, vågsedlar, post-it lappar eller vad som fanns tillgängligt. Denna information ringde man sedan ut till förarna. När man väl fick tag på föraren skrev denne ner samma information, på ett nytt papper. Ibland användes SMS för att förenkla förmedlingen av information.

Efter utfört jobb bokförde förarna sin arbetade tid på tidssedlar, antecknade vilka verktyg som använts, vilket material som levererats samt noterade eventuella extra jobb som beställdes av kund på plats (och som alltså trafikledaren inte hade någon information om).

I slutet av vecka samlades alla papper in av trafikplaneraren och sedan ägnades ofta helgen åt att pussla och matcha dessa mot orderboken för att kunna producera en korrekt faktura till beställaren.

Några kunder hade organiserat detta bättre med journaler i respektive bil. Ordning och reda på pappren med andra ord. I slutänden återstod dock samma administrativa jobb, någon måste samla ihop papper och matcha mot orderboken och förhoppningsvis fanns alla följesedlar med vid fakturering.

Under våra intervjurundor fann vi att flera kunder tittat på eller använt olika digitala system, men att de ofta upplevdes för komplexa, svåra att använda eller helt enkelt var för dyra. Hiab såg en möjlighet att leverera en lösning på detta problem.

Vår idé gick ut på att kombinera vår långa branscherfarenhet med modern mjukvaruutveckling för att lösa ett riktigt problem för våra kunder!

 

Lösningen - En enkel digital plattform för att hålla ihop informationsflödet

Vi skapade Workify®. En enkel digital plattform som håller ihop hela informationsflödet och kan på så sätt erbjuda våra slutkunder en lösning för enklare och snabbare kommunikation, mindre manuellt arbete, bättre kontroll och proffsigare service till sina beställare.

Workify® är utvecklad med moderna metoder, moderna utvecklingsverktyg och har fullt fokus på användarvänlighet och robust funktion. Alla funktioner i Workify® kommer från kunders önskemål och har testats av våra testkunder.

Våra principer under utvecklingen har varit:
- Enkelhet
- Användarna i centrum

 

Målet med Workify®

Vårt mål är att kunna erbjuda den enklaste och bästa lösningen för ledning av transport-, logistik- och entreprenadverksamhet.

 

Vad händer nu?

Workify står sedan sommaren 2020 på egna ben då grundarna valde att köpa ut verksamheten från Hiab. Vi och Hiab ansåg båda att Workify's möjligheter bäst kunde tas tillvara om företaget kunde drivas utanför Hiabs domäner.

Vår ambition är fortfarande att tillsammans med våra kunder ta vara på utmaningar och möjligheter som ska leda till mer lönsamma åkerier.

 

Varför ska du välja Workify?

Vi är lyhörda för kundernas behov och utvecklar systemet med experter inom mjukvaruindustrin.

Vår roll är att tolka dina behov och vara kravställare på systemets fortsatta utveckling.

Vår ambition är att du ska ha det bästa, snabbaste och mest effektiva systemet på marknaden.

Prenumerera på våra nyheter