Tre vanligaste fallgroparna

Tre exempel på misstag.jpg

1. VÄLJER ETT FÖR KRÅNGLIGT SYSTEM SOM TAR LÅNG TID ATT IMPLEMENTERA
Ett vanligt misstag vi stötte på i våra undersökningar var att börja använda ett orderhanteringssystem som är FÖR krångligt och avancerat för verksamhetens behov. För att undvika långa implementationstider, tidskrävande utbildningar för personalen och kostsamma uppdateringar av datasystem och hårdvara, så är det en stor fördel att välja ett flexibelt system som kan expandera i takt med företagets behov. Ett effektivt digitaliseringsverktyg måste vara användarvänligt och enkelt för att personalen ska ta till sig förändringen och ändra på sina rutiner.

HUR WORKIFY LÖSER DETTA
Under utvecklingen av Workify så hade vi nära samarbeten med åkerier för att identifiera problem, ta fram lösningar och utveckla funktioner i moduler. I och med detta modulsystem betalar du som kund bara för de delar av systemet som du har behov av, och modulerna kan enkelt aktiveras efter hand - utan investeringar och stora utbildningsinsatser. Att implementera Workify i verksamhet tar vanligtvis bara någon dag och vi finns med dig hela vägen för frågor och support.

 

2. MAN SER INTE DE EKONOMISKA OCH FÖRETAGSMÄSSIGA FÖRDELARNA
Ett av de vanligaste misstagen som åkerier gör i sin digitaliseringsresa är att man lite för enkelt faller tillbaka i gamla fotspår med handskrivna arbetsordrar och onödigt krånglig administration. Man tycker att man har klarat sig bra och tar man till argument som ”Äh, så här har vi alltid gjort” eller ”För mycket tekniskt mumbojumbo för oss” för att slippa ta sig vidare i frågan.

HUR WORKIFY LÖSER DETTA
Vi förstår att ett digitaliseringsarbete är en omställning för många, och papper och penna kan vara en trygg 'utväg'. Dock menar vi att det är svårt att inte digitalisera - det handlar både om att erbjuda en modern arbetsplats åt nya förare men även att skydda din affärskritiska information. En vanlig reaktion när vi startar upp en kund är att det var mycket enklare än man trodde samt att förarna verkligen gillar att jobba i appen.

Så vilka fördelar ger Workify? – Jo, information försvinner inte, du får bättre kontroll över dina processer och fakturorna blir tydligare. Det går även åt mindre tid att tyda handskrivna lappar, du får direkt feedback på status på jobben som utförs och samtal från beställare som undrar vad du fakturerat minskar. Detta leder till att våra kunder upplever bättre lönsamhet och bättre kommunikation både internt och externt.

 

3. MAN FÖRSÖKER SKAPA ”DIGITALA” ARBETSSÄTT UTIFRÅN BEFINTLIGA SYSTEM
Många åkerier som vill effektivisera sin verksamhet genom att bli mer digitala, provar att börja ”lite smått” på egen hand. Vissa försöker att skapa digitala arbetssätt utifrån de program och system de redan använder, exempelvis mail, SMS och Excel, vilket i många fall leder till ännu krångligare hantering och frustration. Dessa försök blir för det mesta kontraproduktiva eftersom personalen upplever en ökad administration som oftast inte ger några konkreta fördelar. Och även om man skulle hitta ett system som underlättar en del i åkeriets administrationskedja, så kvarstår ofta mycket manuell administration i andra delar som tar värdefull tid och således begränsar åkeriets lönsamhet.

FÖRDELAR MED WORKIFY
Under utvecklingen av Workify intervjuade vi nyckelpersoner och studerade arbetsgången i flera olika åkerier för att skapa oss en nära förståelse för hur åkeriernas affärsprocesser ser ut och vilken information som behöver hanteras. Vi tog till oss av de bästa lösningarna vi såg, och framför allt strävade vi efter att utveckla en lösning som digitaliserar hela kedjan - från kundens beställning till det att fakturan ska skickas. Med Workify blir all din informationsöverföring digital vilket ger den verkliga skjutsen i ditt åkeris digitalisering.

 

Tillbaka

Prenumerera på våra nyheter