Nyheter i senaste releasen av Workify

När vi lanserade Workify våren 2018 gav den möjlighet för åkerier att på ett enkelt sätt hantera transportordrar. Sedan dess har vi förbättrat, förfinat och lagt till flera efterfrågade funktioner i appen.
I decemberreleasen av Workify finns följande nyheter:

Imagegen.Ashx (3)

Uppföljning av ordervolym

Du ser en graf över värdet av dina avslutade ordrar direkt på startsidan i Workify på din dator. Varje graf visar en vecka. Snittet för de senaste fem veckorna visas som en linje. Du kan enkelt stega fram och tillbaka mellan veckorna. Med hjälp av uppföljningen ser du enkelt om din affärsvolym ligger rätt eller om du måste jaga hem mer jobb.

Skapa ny Order (Web)

Nya benämningar
Vi har ändrat några av benämningarna i appen för att tydligare visa vad textfälten är till för. 'Beskrivning' heter nu 'Rubrik' och 'Kommentar' heter 'Instruktion'.

Lägg till flera platser direkt och optimering av rutt
När du skapar en ny order på webben kan du välja att lägga till flera platser direkt. Det finns även en funktion för ruttoptimering. Lägg in dina 'stopp-platser', klicka på rutt-optimering och rutten planeras automatiskt utifrån kortaste färdväg. Lämpligt när körsträckan är viktigare än ordningen, exempelvis vid leverans av bulkmaterial i samma fraktion eller vid upphämtning av hyrmaskiner.

Lägg till datum och tid för start/stopp
Datum och tid för Start/Stop kan läggas till vilket gör att ordern 'tar plats' i kalendern. Sluttid är obligatorisk. Denna hette tidigare Leveranstid eller Måltid.

Välj omvänd moms
För vissa uppdrag som utförs till byggbolag föreligger omvänd betalningsskyldighet för moms. Om en order avser ett sådant arbete markeras det i avsedd ruta. En text om omvänd betalningsskyldighet skrivs ut på Leveranssedel och Fakturaunderlag.

Kalender på webben

I förra releasen fanns en enkel kalender i mobilappen. Nu finns den även i webbversionen av Workify. Här kan du enkelt se hur jobben ligger planerade per vecka och flytta jobb mellan förare. De olika färgkoderna hjälper dig att hålla koll på att ordrar verkligen är fakturerade. Röd=Planering, Gul=Pågår/Granskning och Grön=Fakturering.

Fakturering

Hela Faktura-modulen är omgjord för att ge dig som användare bättre överblick och ännu smidigare hantering. Här är några av förbättringarna:

Olika gröna färger/ikoner visar de olika processtegen i faktureringen (Utskriven, Fakturerad, Betald)
Valda ordrar visas i en lista vid Hantering istället för som tabbar
Mer lättillgängliga knappar för att ändra status på ordrar
Förbättrad layout på Fakturaunderlaget

Har du frågor kring dessa nyheter, hör av dig till oss på Workify!

Senast uppdaterad 23 februari 2021

Fler nyheter


Alla nyheter